Xe limousine mất lái, lao kinh hoàng ở New York, 20 người chết

Xe limousine mất lái, lao kinh hoàng ở New York, 20 người chết

Xe limousine đi dự tiệc cưới gặp nạn, 20 người thiệt mạng

Xe limousine đi dự tiệc cưới gặp nạn, 20 người thiệt mạng

Mỹ: Đi đám cưới về, 20 người chết thảm trong tai nạn

Mỹ: Đi đám cưới về, 20 người chết thảm trong tai nạn

Xe đám cưới đổ đèo gần 100km/h, 20 người mất mạng

Xe đám cưới đổ đèo gần 100km/h, 20 người mất mạng

Mỹ: Xe cưới gặp nạn, 20 người chết thương tâm

Mỹ: Xe cưới gặp nạn, 20 người chết thương tâm

Limousine lao đi với tốc độ 100 km/h gây tai nạn kinh hoàng, 20 người thiệt mạng

Limousine lao đi với tốc độ 100 km/h gây tai nạn kinh hoàng, 20 người thiệt mạng

Mỹ: Tai nạn xe đám cưới, 20 người thiệt mạng

Xe cưới gặp nạn, 20 người mất mạng thương tâm