Giao lưu, trò chuyện về khoa học với các giáo sư nổi tiếng

Giao lưu, trò chuyện về khoa học với các giáo sư nổi tiếng

Giáo sư Jerome Friendman: 'Lúc khó khăn nên đi tìm sự hỗ trợ'

Giáo sư Jerome Friendman: 'Lúc khó khăn nên đi tìm sự hỗ trợ'

Giáo sư đoạt giải Nobel giao lưu với học sinh các đội Olympic Việt Nam

Giáo sư đoạt giải Nobel giao lưu với học sinh các đội Olympic Việt Nam

Bình Định: Khởi công khách sạn 'Vì Khoa học' đầu tiên tại Quy Nhơn

Bình Định: Khởi công khách sạn 'Vì Khoa học' đầu tiên tại Quy Nhơn

Từ Moriond đến thung lũng Quy Hòa

Từ Moriond đến thung lũng Quy Hòa

GS đoạt giải Nobel vật lý Jerome Friedman: Giới trẻ Việt Nam rất xuất sắc

GS đoạt giải Nobel vật lý Jerome Friedman: Giới trẻ Việt Nam rất xuất sắc

Bình Định đón giáo sư đoạt giải Nobel đến dự lễ kỷ niệm 25 năm Gặp gỡ Việt Nam

Bình Định đón giáo sư đoạt giải Nobel đến dự lễ kỷ niệm 25 năm Gặp gỡ Việt Nam

'Gặp gỡ Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi mở rộng tầm nhìn'

'Gặp gỡ Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi mở rộng tầm nhìn'