Xuất khẩu rau quả tiếp tục vượt dầu thô, lập kỷ lục mới

Xuất khẩu rau quả tiếp tục vượt dầu thô, lập kỷ lục mới

Đẩy mạnh chế biến để tạo đột phá cho xuất khẩu rau quả

Đẩy mạnh chế biến để tạo đột phá cho xuất khẩu rau quả

Tăng cường chế biến nâng cao giá trị rau quả

Tăng cường chế biến nâng cao giá trị rau quả

Còn nhiều rào cản trong xuất khẩu nông sản

Còn nhiều rào cản trong xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản còn 'vướng' nhiều hàng rào kỹ thuật

Xuất khẩu nông sản còn 'vướng' nhiều hàng rào kỹ thuật

Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu

Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu

Quản lý hóa chất nâng cao năng lực xuất khẩu cho nông sản Việt