Nhà đầu tư ngoại góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt:Tăng đột biến

Nhà đầu tư ngoại góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt:Tăng đột biến

Nguồn tiền chảy mạnh vào bất động sản

Nguồn tiền chảy mạnh vào bất động sản

Savills: Thị trường bất động sản tiềm năng hấp dẫn các nhà đầu tư

Savills: Thị trường bất động sản tiềm năng hấp dẫn các nhà đầu tư

Sức hút nhà đầu tư ngoại rất lớn

Sức hút nhà đầu tư ngoại rất lớn

Nhà đầu tư châu Á áp đảo thị trường mua bán dự án bất động sản

Nhà đầu tư châu Á áp đảo thị trường mua bán dự án bất động sản

Keppel Land mua lại toàn bộ dự án của Saigon Sports City

Keppel Land mua lại toàn bộ dự án của Saigon Sports City

Keppel Land mua lại toàn bộ dự án của Saigon Sports City

Keppel Land mua lại toàn bộ dự án của Saigon Sports City

Keppel Land thâu tóm toàn bộ Dự án Saigon Sports City

Keppel Land thâu tóm toàn bộ Dự án Saigon Sports City