'Cha đẻ' Internet bị nhiễm Covid-19

'Cha đẻ' Internet bị nhiễm Covid-19

Ông Vint Cerf, một trong những người đặt nền móng cho Internet, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với...
'Cha đẻ' Internet bị nhiễm COVID-19

'Cha đẻ' Internet bị nhiễm COVID-19

Cha đẻ của mạng Internet dương tính với COVID-19

Cha đẻ của mạng Internet dương tính với COVID-19

'Cha đẻ' Internet dương tính với Covid-19

'Cha đẻ' Internet dương tính với Covid-19

Google cải thiện đáng kể việc thông hiểu ngôn ngữ 'vụng về' của người dùng

Google cải thiện đáng kể việc thông hiểu ngôn ngữ 'vụng về' của người dùng

Trí tuệ Nhân tạo giúp chẩn đoán ung thư, dự báo lũ, giải quyết các vấn đề xã hội

Trí tuệ Nhân tạo giúp chẩn đoán ung thư, dự báo lũ, giải quyết các vấn đề xã hội

Google, Facebook trả lương kỹ sư phần mềm theo tiêu chí nào?

'Bố già' AI nhận giải thưởng Nobel về khoa học máy tính

Chân dung kỹ sư người Việt bé nhỏ đang nắm giữ bộ não của gã khổng lồ Google