Người cả đời nghiên cứu Thăng Long cổ

Người cả đời nghiên cứu Thăng Long cổ

Trịnh Quang Vũ là họa sĩ dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về trang phục cổ của các triều đại Phong kiến...