Tập đoàn Jardines Matheson tham gia tái cơ cấu DNNN và ngân hàng Việt Nam

Tập đoàn Jardines Matheson tham gia tái cơ cấu DNNN và ngân hàng Việt Nam

Vốn ngoại vào ngân hàng Việt

Vốn ngoại vào ngân hàng Việt

'Gã khổng lồ' Jardines Matheson muốn tham gia sâu vào cổ phần hóa tại Việt Nam

'Gã khổng lồ' Jardines Matheson muốn tham gia sâu vào cổ phần hóa tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Jardines Matheson

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Jardines Matheson

Jardines Matheson có thể tham gia vào tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Jardines Matheson có thể tham gia vào tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Tập đoàn Jardines Matheson quan tâm tới cổ phần hóa tại Việt Nam

Tập đoàn Jardines Matheson quan tâm tới cổ phần hóa tại Việt Nam

Tập đoàn Jardines Matheson quan tâm tới cổ phần hóa tại Việt Nam

Tập đoàn Jardines Matheson quan tâm tới cổ phần hóa tại Việt Nam

Tập đoàn Jardines Matheson quan tâm tới cổ phần hóa tại Việt Nam

Tập đoàn Jardines Matheson quan tâm tới cổ phần hóa tại Việt Nam