Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19

Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19

Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19

Quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19

Slovenia tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19

Slovenia tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19

Slovenia là quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19

Slovenia là quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch Covid-19

Slovenia mở cửa biên giới

Slovenia mở cửa biên giới

COVID-19: Nga thêm 10.598 ca mắc COVID-19, Slovenia mở cửa biên giới

COVID-19: Nga thêm 10.598 ca mắc COVID-19, Slovenia mở cửa biên giới

Slovenia, Séc và Ireland thông báo các gói hỗ trợ lớn để chống dịch

Điện mừng Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Slovenia

Quốc hội Slovenia phê chuẩn ông Janez Jansa giữ chức Thủ tướng