Facebook lộ diện tính năng chặn cụm từ không mong muốn

Facebook lộ diện tính năng chặn cụm từ không mong muốn

Tin vui: Facebook Messenger sắp có tính năng rút lại tin nhắn đã gửi

Tin vui: Facebook Messenger sắp có tính năng rút lại tin nhắn đã gửi

Facebook sắp bổ sung tính năng 'thu hồi' tin nhắn cho Messenger

Facebook sắp bổ sung tính năng 'thu hồi' tin nhắn cho Messenger

Facebook Messenger sẽ có tính năng thu hồi tin nhắn đã gửi

Facebook Messenger sẽ có tính năng thu hồi tin nhắn đã gửi

Ứng dụng hẹn hò trực tuyến của Facebook tuyệt đối an toàn và bí mật cho người dùng

Ứng dụng hẹn hò trực tuyến của Facebook tuyệt đối an toàn và bí mật cho người dùng

Facebook bắt đầu thử nghiệm thực tế tính năng hẹn hò mới

Facebook bắt đầu thử nghiệm thực tế tính năng hẹn hò mới

Facebook giúp khách hàng hẹn hò

Facebook giúp khách hàng hẹn hò

Facebook thử nghiệm ứng dụng hẹn hò

Facebook thử nghiệm ứng dụng hẹn hò

Facebook sắp cung cấp tính năng thi hát giữa người dùng với nhau

Facebook sắp cung cấp tính năng thi hát giữa người dùng với nhau

Instagram sẽ hiển thị cho người dùng thời gian truy cập ứng dụng

Instagram sẽ hiển thị cho người dùng thời gian truy cập ứng dụng