Người Ai Cập đã biết ướp xác từ cách đây hơn 5.000 năm

Người Ai Cập đã biết ướp xác từ cách đây hơn 5.000 năm

Một kết quả nghiên cứu cho biết, người Ai Cập cổ đại đã biết ướp xác từ cách đây hơn 5.000 năm trước, sớm...