Ngọn núi đẹp nhất thế giới Matterhorn bắt đầu nứt vỡ vì tan băng

Ngọn núi đẹp nhất thế giới Matterhorn bắt đầu nứt vỡ vì tan băng

Băng vĩnh cửu trong lõi ngọn núi đẹp nhất thế giới Matterhorn đang bắt đầu tan, khiến cho lớp băng bao phủ...