Quốc tế nổi bật: Pháp tính rút quân khỏi Syria

Quốc tế nổi bật: Pháp tính rút quân khỏi Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian mới đây đã đề xuất rút các binh lính Pháp khỏi Syria ngay khi...