Tình tiết gây bàng hoàng vụ cô gái Việt bị hãm hiếp, thiêu sống ở Anh

Tình tiết gây bàng hoàng vụ cô gái Việt bị hãm hiếp, thiêu sống ở Anh

Cô gái Việt bị thiêu chết tại Anh: Lời khai của 2 sát nhân

Cô gái Việt bị thiêu chết tại Anh: Lời khai của 2 sát nhân

Lời khai man rợ của nghi phạm cưỡng hiếp và thiêu sống cô gái Việt ở Anh

Lời khai man rợ của nghi phạm cưỡng hiếp và thiêu sống cô gái Việt ở Anh

Cô gái Việt bị thiêu chết tại Anh: Rợn người lời khai của 2 kẻ sát nhân

Cô gái Việt bị thiêu chết tại Anh: Rợn người lời khai của 2 kẻ sát nhân

Cô gái Việt bị thiêu chết tại Anh: 2 kẻ 'ác thú' chối bỏ tội hãm hiếp, giết người

Cô gái Việt bị thiêu chết tại Anh: 2 kẻ 'ác thú' chối bỏ tội hãm hiếp, giết người

Thông tin mới vụ cô gái Việt bị hãm hiếp và thiêu chết ở Anh

Thông tin mới vụ cô gái Việt bị hãm hiếp và thiêu chết ở Anh

Cô gái Việt bị thiêu chết tại Anh: 2 kẻ 'ác thú' hãm hiếp nạn nhân suốt 5 giờ

Cô gái Việt bị thiêu chết tại Anh: 2 kẻ 'ác thú' hãm hiếp nạn nhân suốt 5 giờ