Brexit đi vào ngõ cụt, dân Anh muốn bỏ phiếu lần hai để ở lại châu Âu

Brexit đi vào ngõ cụt, dân Anh muốn bỏ phiếu lần hai để ở lại châu Âu

700.000 người Anh biểu tình lớn chưa từng có đòi bỏ phiếu Brexit lần 2

700.000 người Anh biểu tình lớn chưa từng có đòi bỏ phiếu Brexit lần 2

Brexit: Hàng trăm nghìn người biểu tình đòi cuộc trưng cầu dân ý lần 2

Brexit: Hàng trăm nghìn người biểu tình đòi cuộc trưng cầu dân ý lần 2

Gần 700.000 người tuần hành đòi bỏ phiếu lại về Brexit ở London

Gần 700.000 người tuần hành đòi bỏ phiếu lại về Brexit ở London

Đại tuần hành ở London, kêu gọi trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit

Đại tuần hành ở London, kêu gọi trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit

Toàn cảnh cuộc biểu tình phản đối Brexit lớn nhất nước Anh

Toàn cảnh cuộc biểu tình phản đối Brexit lớn nhất nước Anh

Gần cả triệu người tuần hành đòi bỏ phiếu lại về Brexit ở London

Gần cả triệu người tuần hành đòi bỏ phiếu lại về Brexit ở London