5 biệt thự bỏ hoang từng có giá cả triệu USD

5 biệt thự bỏ hoang từng có giá cả triệu USD

Mặc dù bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng thời gian qua song những biệt thự này từng có giá trị hàng...