Bị kiện tập thể, Facebook có thể phải trả hàng tỷ USD

Bị kiện tập thể, Facebook có thể phải trả hàng tỷ USD

Facebook tiếp tục bị kiện vì tính năng nhận diện khuôn mặt

Facebook tiếp tục bị kiện vì tính năng nhận diện khuôn mặt

Facebook rơi vào vòng lao lý vì tính năng nhận diện khuôn mặt

Facebook rơi vào vòng lao lý vì tính năng nhận diện khuôn mặt

Hoa Kỳ: Facebook bị kiện vì chức năng nhận diện gương mặt

Hoa Kỳ: Facebook bị kiện vì chức năng nhận diện gương mặt

Facebook chưa hết 'vận đen' khi đối mặt với vụ kiện tụng mới

Facebook chưa hết 'vận đen' khi đối mặt với vụ kiện tụng mới

Bị kiện tập thể, Facebook có thể phải bồi thường hàng tỷ USD

Bị kiện tập thể, Facebook có thể phải bồi thường hàng tỷ USD

Facebook bị kiện vì thu thập dữ liệu sinh trắc học

Facebook bị kiện vì thu thập dữ liệu sinh trắc học

Facebook lại đối mặt với vụ kiện mới