Có qua có lại…

Mỹ muốn Hàn Quốc trả chi phí cho sự hiện diện quân sự của nước này

Mỹ muốn Hàn Quốc trả chi phí cho sự hiện diện quân sự của nước này

Mỹ công bố số tiền Seoul phải trả cho hiện diện quân sự tại Hàn Quốc

Mỹ công bố số tiền Seoul phải trả cho hiện diện quân sự tại Hàn Quốc

Mỹ đòi Hàn Quốc 4,7 tỷ USD cho việc hiện diện quân sự

Mỹ đòi Hàn Quốc 4,7 tỷ USD cho việc hiện diện quân sự

Mỹ yêu cầu Hàn Quốc trả 4,7 tỷ USD tiền công đồn trú

Mỹ yêu cầu Hàn Quốc trả 4,7 tỷ USD tiền công đồn trú

Mỹ đòi Hàn Quốc chi tiền 'khủng' để lính Mỹ hoạt động, Seoul 'choáng váng'

Mỹ đòi Hàn Quốc chi tiền 'khủng' để lính Mỹ hoạt động, Seoul 'choáng váng'

Tiết lộ số tiền 'khủng' Mỹ đòi Hàn để duy trì quân bảo vệ

Tiết lộ số tiền 'khủng' Mỹ đòi Hàn để duy trì quân bảo vệ

Mỹ muốn thăm dò quan điểm của Hàn Quốc về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ muốn thăm dò quan điểm của Hàn Quốc về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ chưa đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ chưa đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc tiến hành vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ và Hàn Quốc tiến hành vòng đàm phán mới về chia sẻ chi phí quốc phòng

Mỹ, Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức đàm phán về chi phí quốc phòng

Mỹ, Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức đàm phán về chi phí quốc phòng

Mỹ và Hàn Quốc chưa thể thu hẹp bất đồng về chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc chưa thể thu hẹp bất đồng về chi phí quân sự

Hàn-Mỹ hợp tác hướng tới chia sẻ chi phí quân sự 'hợp lý và công bằng'

Hàn-Mỹ hợp tác hướng tới chia sẻ chi phí quân sự 'hợp lý và công bằng'