Bên trong cơ sở đông lạnh 170 người chờ ngày hồi sinh

Bên trong cơ sở đông lạnh 170 người chờ ngày hồi sinh

Những hàng dài thùng thép không gỉ chứa đầy nitơ lỏng lưu trữ các thi thể của hơn 170 người - đó là thế...
'Đột kích' cơ sở đông lạnh người chờ hồi sinh lớn nhất thế giới

'Đột kích' cơ sở đông lạnh người chờ hồi sinh lớn nhất thế giới

Người đàn ông đông lạnh hơn 50 năm chờ hồi sinh bây giờ ra sao?

Người đàn ông đông lạnh hơn 50 năm chờ hồi sinh bây giờ ra sao?

Bên trong cơ sở đông lạnh 170 người chờ ngày hồi sinh

Bên trong cơ sở đông lạnh 170 người chờ ngày hồi sinh

Người đàn ông giàu nhất nước Mỹ tình nguyện đóng băng cơ thể 50 năm chờ được hồi sinh vào năm 2017 giờ ra sao?

Người đàn ông giàu nhất nước Mỹ tình nguyện đóng băng cơ thể 50 năm chờ được hồi sinh vào năm 2017 giờ ra sao?

Người đóng băng cơ thể nửa thế kỷ chờ hồi sinh giờ ra sao?

Người đóng băng cơ thể nửa thế kỷ chờ hồi sinh giờ ra sao?

Người đàn ông giàu nhất nước Mỹ đông lạnh cơ thể hơn 50 năm chờ hồi sinh giờ ra sao?

Bệnh lạ: 'Đóng băng' cơ thể như Captain American để tìm sự sống

Người phụ nữ ung thư 'đóng băng' cơ thể để hồi sinh, điều gì xảy ra sau 2 năm