24 học sinh, giáo viên bị tử vong trong đám cháy tại trường tôn giáo ở Kuala Lumpur

24 học sinh, giáo viên bị tử vong trong đám cháy tại trường tôn giáo ở Kuala Lumpur

Hỏa hoạn tại trường học ở Malaysia, 25 người thiệt mạng

Hỏa hoạn tại trường học ở Malaysia, 25 người thiệt mạng

Cháy trường học ở Malaysia, ít nhất 25 người thiệt mạng

Cháy trường học ở Malaysia, ít nhất 25 người thiệt mạng

Ít nhất 25 người chết trong vụ cháy trường học thảm khốc

Ít nhất 25 người chết trong vụ cháy trường học thảm khốc

Cháy trường học ở Kuala Lumpur, ít nhất 25 học sinh, giáo viên thiệt mạng

Cháy trường học ở Kuala Lumpur, ít nhất 25 học sinh, giáo viên thiệt mạng

Cháy trường học ở Malaysia, 25 người chết

Cháy trường học ở Malaysia, 25 người chết

Cháy trường học ở Malaysia, 25 người thiệt mạng

Cháy trường học ở Malaysia, 25 người thiệt mạng

Cháy trường học tại Malaysia, 25 người thiệt mạng

Cháy trường học tại Malaysia, 25 người thiệt mạng