Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Văn học thiếu nhi được đầu tư

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Văn học thiếu nhi được đầu tư

Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng sau một thời gian bị quên lãng, văn học thiếu nhi đang được đánh...
Đại sứ Chile: 'Tôi sẽ truyền lại người kế nhiệm tất cả tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam'

Đại sứ Chile: 'Tôi sẽ truyền lại người kế nhiệm tất cả tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam'

Tác phẩm văn học thiếu nhi Chile thu hút độc giả Việt Nam

Tác phẩm văn học thiếu nhi Chile thu hút độc giả Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ các nước New Zealand, Chile và Indonesia

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ các nước New Zealand, Chile và Indonesia

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ New Zealand, Đại sứ Chile và Đại sứ Indonesia

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ New Zealand, Đại sứ Chile và Đại sứ Indonesia

'Ngàn năm mây trắng' gây ngạc nhiên khi kết hợp 4 loại hình nghệ thuật truyền thống

'Ngàn năm mây trắng' gây ngạc nhiên khi kết hợp 4 loại hình nghệ thuật truyền thống

Công diễn vở kịch hát 'Ngàn năm mây trắng' tại Nhà hát VOV

Công diễn vở kịch hát 'Ngàn năm mây trắng' tại Nhà hát VOV