Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm Maroc, Pháp, EP và dự IPU-140

Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm Maroc, Pháp, EP và dự IPU-140

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn Quốc hội Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến...
Doanh nghiệp Bỉ muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Doanh nghiệp Bỉ muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Bỉ

Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Bỉ

Chủ tịch Quốc hội hội kiến chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

Chủ tịch Quốc hội hội kiến chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

Việt Nam sẽ xem xét kỹ lưỡng những khuyến nghị của EU, EP

Việt Nam sẽ xem xét kỹ lưỡng những khuyến nghị của EU, EP

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ