Sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và hội họa: Quét mã QR code trên tranh để nghe được tác phẩm âm nhạc

Sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và hội họa: Quét mã QR code trên tranh để nghe được tác phẩm âm nhạc

Triển lãm nhạc họa của họa sĩ người Pháp Jacob Reymond

Triển lãm nhạc họa của họa sĩ người Pháp Jacob Reymond

Thưởng thức những bức tranh 'biết phát nhạc' ở Hà Nội

Thưởng thức những bức tranh 'biết phát nhạc' ở Hà Nội

Nghệ sĩ Jacob Reymond đem trình diễn hội họa trên nền nhạc của Pháp tới Việt Nam

Nghệ sĩ Jacob Reymond đem trình diễn hội họa trên nền nhạc của Pháp tới Việt Nam

Nghệ sĩ trình diễn hội họa trên nền nhạc của Pháp 'lỡ hẹn' với khán giả Thủ đô

Nghệ sĩ trình diễn hội họa trên nền nhạc của Pháp 'lỡ hẹn' với khán giả Thủ đô

Triển lãm đặc biệt khi sử dụng quét mã QR để thưởng thức tác phẩm

Triển lãm đặc biệt khi sử dụng quét mã QR để thưởng thức tác phẩm

Triển lãm họa nhạc của họa sĩ người Pháp Jacob Reymond

Triển lãm họa nhạc độc đáo của họa sĩ Pháp tại Việt Nam

Nghệ sỹ Việt Nam và Pháp kết hợp trình diễn họa-nhạc tại Hà Nội

Màn trình diễn họa nhạc độc đáo của họa sĩ người Pháp

Triển lãm tranh với chủ đề 'Hội họa cùng âm nhạc' tại Huế

Họa sĩ Jacob Reymond: 'Tôi thuộc những kẻ theo con đường vô định'