Chia sẻ ứng dụng thành tựu y học Nhật Bản vào chăm sóc sức khỏe người Việt

Chia sẻ ứng dụng thành tựu y học Nhật Bản vào chăm sóc sức khỏe người Việt

Nhằm giới thiệu thành tựu y sinh học nổi bật của nền y học thế giới, điển hình là Liệu pháp tế bào miễn...