Hyundai bắt đầu sản xuất xe điện tại 'láng giềng' Indonesia từ năm 2022

Hyundai bắt đầu sản xuất xe điện tại 'láng giềng' Indonesia từ năm 2022

Các thị trường 'láng giềng' của Việt Nam đang đẩy mạnh sự phát triển của xe điện như Thái Lan, Malaysia và...