Thí điểm xử lý ô nhiễm Tô Lịch: Sẽ xử lý nếu...

Thí điểm xử lý ô nhiễm Tô Lịch: Sẽ xử lý nếu...

JEBO xin lỗi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Xử lý nước sông Tô Lịch: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm gì tiếp?

Xử lý nước sông Tô Lịch: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm gì tiếp?

Hà Nội: JEBO thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông Nguyễn Đức Chung

Hà Nội: JEBO thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông Nguyễn Đức Chung

JEBO Nhật Bản chưa cung cấp tài liệu về công nghệ làm sạch nước sông Tô Lịch

JEBO Nhật Bản chưa cung cấp tài liệu về công nghệ làm sạch nước sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội: Động cơ của JEBO là không bình thường

UBND TP Hà Nội: Động cơ của JEBO là không bình thường

UBND TP Hà Nội thông tin chính thức về những 'lùm xùm' quanh dự án thí điểm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản

UBND TP Hà Nội thông tin chính thức về những 'lùm xùm' quanh dự án thí điểm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản

UBND Hà Nội: Tổ chức Nhật thông tin sai, ảnh hưởng uy tín Chủ tịch TP

UBND Hà Nội: Tổ chức Nhật thông tin sai, ảnh hưởng uy tín Chủ tịch TP

Hà Nội: JEBO thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín chủ tịch TP

Hà Nội: JEBO thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín chủ tịch TP

JEBO phát tán thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

JEBO phát tán thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật: JVE và JEBO đã phát tán thông tin sai sự thật

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật: JVE và JEBO đã phát tán thông tin sai sự thật

Công nghệ xử lý sông Tô Lịch của Nhật Bản chưa thật sự phù hợp?

Công nghệ xử lý sông Tô Lịch của Nhật Bản chưa thật sự phù hợp?

Hà Nội tiếp tục khẳng định tổ chức JEBO thông tin sai sự thật

Hà Nội tiếp tục khẳng định tổ chức JEBO thông tin sai sự thật

Lùm xùm việc xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: JEBO nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Lùm xùm việc xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: JEBO nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Tổ chức Nhật thí điểm làm sạch sông Tô Lịch năng lực thực sự ra sao?

Tổ chức Nhật thí điểm làm sạch sông Tô Lịch năng lực thực sự ra sao?

Vì sao Tổ chức Nhật Bản gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội?

Vì sao Tổ chức Nhật Bản gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội?

Chuyên gia Nhật Bản gửi lời xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chuyên gia Nhật Bản gửi lời xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO nhận sai, xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì gây dư luận hiểu nhầm

JEBO nhận sai, xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì gây dư luận hiểu nhầm

JEBO bất ngờ xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO bất ngờ xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Hà Nội nói đúng

Tổ chức Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Hà Nội nói đúng

Vì sao JEBO hiểu không đúng phát biểu của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung?

Vì sao JEBO hiểu không đúng phát biểu của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung?

JEBO nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Xử lý ô nhiễm Tô Lịch: Xác minh người xưng danh JEBO

Xử lý ô nhiễm Tô Lịch: Xác minh người xưng danh JEBO

JEBO nói Chủ tịch Hà Nội phát biểu đúng việc JEBO chưa xin phép

JEBO nói Chủ tịch Hà Nội phát biểu đúng việc JEBO chưa xin phép

JEBO xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức JEBO Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức JEBO Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói đúng và gửi lời xin lỗi

Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói đúng và gửi lời xin lỗi

Tổ chức JEBO Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức JEBO Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi ông Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội chưa bao giờ cho phép JEBO làm sạch sông Tô Lịch

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội chưa bao giờ cho phép JEBO làm sạch sông Tô Lịch

JEBO thừa nhận không hề xin phép, xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO thừa nhận không hề xin phép, xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hà Nội, khẳng định ông Nguyễn Đức Chung nói đúng!

JEBO Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hà Nội, khẳng định ông Nguyễn Đức Chung nói đúng!

Vụ làm sạch sông Tô Lịch: JEBO xin lỗi Chủ tịch Hà Nội

Vụ làm sạch sông Tô Lịch: JEBO xin lỗi Chủ tịch Hà Nội

JEBO xin lỗi Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch UBND Hà Nội

Tổ chức Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch UBND Hà Nội

Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói đúng và gửi lời xin lỗi

Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói đúng và gửi lời xin lỗi

Công nghệ xử lý sông Tô Lịch của Nhật Bản chưa thật sự phù hợp?

Công nghệ xử lý sông Tô Lịch của Nhật Bản chưa thật sự phù hợp?

JEBO Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Hà Nội 'nói đúng'

JEBO Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Hà Nội 'nói đúng'

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vì 'hiểu lầm phát ngôn'

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vì 'hiểu lầm phát ngôn'

Tổ chức Nhật Bản xin lỗi ông Nguyễn Đức Chung vì gây hiểu lầm

Tổ chức Nhật Bản xin lỗi ông Nguyễn Đức Chung vì gây hiểu lầm

JEBO chây ì cung cấp hồ sơ, tài liệu về công nghệ Nano làm sạch nước sông Tô Lịch

JEBO chây ì cung cấp hồ sơ, tài liệu về công nghệ Nano làm sạch nước sông Tô Lịch

Chủ tịch Hà Nội nói gì sau phản bác của JEBO?

Chủ tịch Hà Nội nói gì sau phản bác của JEBO?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì về phát ngôn tổ chức Nhật Bản thí điểm làm sạch sông Tô Lịch chưa xin phép?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì về phát ngôn tổ chức Nhật Bản thí điểm làm sạch sông Tô Lịch chưa xin phép?

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bảo lưu ý kiến về JEBO chưa xin phép UBND thành phố

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bảo lưu ý kiến về JEBO chưa xin phép UBND thành phố

Đâu chỉ sông Tô Lịch, công nghệ Nhật làm sạch vịnh Tokyo dịp Olympic 2020

Đâu chỉ sông Tô Lịch, công nghệ Nhật làm sạch vịnh Tokyo dịp Olympic 2020

Lùm xùm chuyện làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: Chủ tịch Hà Nội bảo lưu ý kiến nói về JEBO

Lùm xùm chuyện làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: Chủ tịch Hà Nội bảo lưu ý kiến nói về JEBO

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 'Tôi đọc nguyên văn theo báo cáo của văn phòng'

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 'Tôi đọc nguyên văn theo báo cáo của văn phòng'

Bị JEBO tố nói sai sự thật, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói gì?

Bị JEBO tố nói sai sự thật, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói gì?

Làm sạch sông Tô Lịch: Nhiều phương án chưa khả thi

Làm sạch sông Tô Lịch: Nhiều phương án chưa khả thi

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: 'Đọc theo báo cáo...'

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: 'Đọc theo báo cáo...'

JEBO phản ứng phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO phản ứng phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: Ông Chung nói thẳng

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: Ông Chung nói thẳng

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Không để cho một ông, một công ty vào đây làm trò đùa cho thiên hạ

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Không để cho một ông, một công ty vào đây làm trò đùa cho thiên hạ

Chủ tịch TP. Hà Nội nói về việc làm sạch sông Tô Lịch: Không để một ai vào đây làm trò đùa cho thiên hạ

Chủ tịch TP. Hà Nội nói về việc làm sạch sông Tô Lịch: Không để một ai vào đây làm trò đùa cho thiên hạ

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: Chuyên gia nói khó khả thi và 'hiến kế' hồi sinh dòng sông chết

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: Chuyên gia nói khó khả thi và 'hiến kế' hồi sinh dòng sông chết

Xử lý nước sông Tô Lịch: Chọn phương án nào?

Xử lý nước sông Tô Lịch: Chọn phương án nào?

Nhật Bản đề xuất đầu tư 100% chi phí làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Nhật Bản đề xuất đầu tư 100% chi phí làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Đề xuất cho Hà Nội thuê công nghệ làm sạch sông Tô Lịch

Đề xuất cho Hà Nội thuê công nghệ làm sạch sông Tô Lịch

Nhật Bản đề xuất đầu tư 100% chi phí làm sạch sông Tô Lịch, Hồ Tây

Nhật Bản đề xuất đầu tư 100% chi phí làm sạch sông Tô Lịch, Hồ Tây

Người dân hào hứng vì Nhật Bản sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch

Người dân hào hứng vì Nhật Bản sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch

Nhật Bản muốn đầu tư 100% chi phí làm sạch sông Tô Lịch

Nhật Bản muốn đầu tư 100% chi phí làm sạch sông Tô Lịch

Nhật Bản công bố giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch và Hồ Tây

Nhật Bản công bố giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch và Hồ Tây

Sẽ đưa nhiều đại án ra xét xử trước Tết

Sẽ đưa nhiều đại án ra xét xử trước Tết

Nhật Bản sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Hồ Tây

Nhật Bản sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Hồ Tây

Nhật Bản sẵn sàng đầu tư 100% chi phí, làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Nhật Bản sẵn sàng đầu tư 100% chi phí, làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Tổ chức Nhật Bản cam kết đầu tư 100% chi phí làm sạch sông Tô Lịch, Hồ Tây

Tổ chức Nhật Bản cam kết đầu tư 100% chi phí làm sạch sông Tô Lịch, Hồ Tây

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: JEBO sẽ đầu tư 100% chi phí ?

Xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: JEBO sẽ đầu tư 100% chi phí ?

Tổ chức Nhật Bản sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây

Tổ chức Nhật Bản sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây

JEBO: GĐ Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu 'vô căn cứ' về việc làm sạch sông Tô Lịch

JEBO: GĐ Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu 'vô căn cứ' về việc làm sạch sông Tô Lịch

Công nghệ làm sạch sông Tô Lịch: JEBO cho rằng sở Xây dựng Hà Nội vô căn cứ

Công nghệ làm sạch sông Tô Lịch: JEBO cho rằng sở Xây dựng Hà Nội vô căn cứ

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu thiếu căn cứ về công nghệ làm sạch sông Tô Lịch?

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu thiếu căn cứ về công nghệ làm sạch sông Tô Lịch?