Chân dung JVE Group – doanh nghiệp muốn biến sông Tô Lịch thành công viên

Chân dung JVE Group – doanh nghiệp muốn biến sông Tô Lịch thành công viên

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, ông Nguyễn Đức Thanh - một trong 3 cổ đông sáng lập của JVE Group hiện là...
Năm mới người Hà Nội mong sông Tô Lịch sẽ được hồi sinh

Năm mới người Hà Nội mong sông Tô Lịch sẽ được hồi sinh

Cháy công ty Rạng Đông, ô nhiễm không khí, nước sạch nhiễm dầu thải 'nóng' lĩnh vực môi trường năm 2019

Cháy công ty Rạng Đông, ô nhiễm không khí, nước sạch nhiễm dầu thải 'nóng' lĩnh vực môi trường năm 2019

Thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: Hiểu cho đúng

Thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: Hiểu cho đúng

Dòng sông mà biết nói năng

Dòng sông mà biết nói năng

Công nghệ làm sạch sông Tô Lịch tại Nhật Bản có thực sự từng tồn tại?

Công nghệ làm sạch sông Tô Lịch tại Nhật Bản có thực sự từng tồn tại?

Hà Nội xác minh có hay không việc mạo nhận xưng danh của JEBO

Hà Nội xác minh có hay không việc mạo nhận xưng danh của JEBO

Tranh cãi về giải pháp cứu sông Tô Lịch: Nghiên cứu kỹ, tránh phụ thuộc công nghệ

Tranh cãi về giải pháp cứu sông Tô Lịch: Nghiên cứu kỹ, tránh phụ thuộc công nghệ

Thí điểm xử lý ô nhiễm Tô Lịch: Sẽ xử lý nếu...

Thí điểm xử lý ô nhiễm Tô Lịch: Sẽ xử lý nếu...

JEBO xin lỗi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Xử lý nước sông Tô Lịch: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm gì tiếp?

Xử lý nước sông Tô Lịch: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm gì tiếp?

Hà Nội: JEBO thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông Nguyễn Đức Chung

Hà Nội: JEBO thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông Nguyễn Đức Chung

JEBO Nhật Bản chưa cung cấp tài liệu về công nghệ làm sạch nước sông Tô Lịch

JEBO Nhật Bản chưa cung cấp tài liệu về công nghệ làm sạch nước sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội: Động cơ của JEBO là không bình thường

UBND TP Hà Nội: Động cơ của JEBO là không bình thường

UBND TP Hà Nội thông tin chính thức về những 'lùm xùm' quanh dự án thí điểm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản

UBND TP Hà Nội thông tin chính thức về những 'lùm xùm' quanh dự án thí điểm xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản

UBND Hà Nội: Tổ chức Nhật thông tin sai, ảnh hưởng uy tín Chủ tịch TP

UBND Hà Nội: Tổ chức Nhật thông tin sai, ảnh hưởng uy tín Chủ tịch TP

Hà Nội: JEBO thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín chủ tịch TP

Hà Nội: JEBO thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín chủ tịch TP

JEBO phát tán thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

JEBO phát tán thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

UBND thành phố Hà Nội: JVE và JEBO đã phát tán thông tin sai sự thật

UBND thành phố Hà Nội: JVE và JEBO đã phát tán thông tin sai sự thật

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật: JVE và JEBO đã phát tán thông tin sai sự thật

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật: JVE và JEBO đã phát tán thông tin sai sự thật

Hà Nội tiếp tục khẳng định tổ chức JEBO thông tin sai sự thật

Hà Nội tiếp tục khẳng định tổ chức JEBO thông tin sai sự thật

JEBO xin lỗi ông Nguyễn Đức Chung về hiểu lầm phát ngôn

JEBO xin lỗi ông Nguyễn Đức Chung về hiểu lầm phát ngôn

Lùm xùm việc xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: JEBO nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Lùm xùm việc xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: JEBO nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Tổ chức Nhật thí điểm làm sạch sông Tô Lịch năng lực thực sự ra sao?

Tổ chức Nhật thí điểm làm sạch sông Tô Lịch năng lực thực sự ra sao?

Vì sao Tổ chức Nhật Bản gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội?

Vì sao Tổ chức Nhật Bản gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội?

JEBO xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Đâu là bản chất vụ xử lý sông Tô Lịch?

Đâu là bản chất vụ xử lý sông Tô Lịch?

JEBO xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO nhận sai, xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì gây dư luận hiểu nhầm

JEBO nhận sai, xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì gây dư luận hiểu nhầm

JEBO bất ngờ xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO bất ngờ xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Hà Nội nói đúng

Tổ chức Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Hà Nội nói đúng

JEBO nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO nhận sai và xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Xử lý ô nhiễm Tô Lịch: Xác minh người xưng danh JEBO

Xử lý ô nhiễm Tô Lịch: Xác minh người xưng danh JEBO

JEBO xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức JEBO Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức JEBO Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chuyên gia Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói đúng và gửi lời xin lỗi

Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói đúng và gửi lời xin lỗi

Tổ chức JEBO Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Tổ chức JEBO Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi ông Nguyễn Đức Chung

JEBO xin lỗi ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội chưa bao giờ cho phép JEBO làm sạch sông Tô Lịch

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội chưa bao giờ cho phép JEBO làm sạch sông Tô Lịch

JEBO thừa nhận không hề xin phép, xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO thừa nhận không hề xin phép, xin lỗi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

JEBO Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hà Nội, khẳng định ông Nguyễn Đức Chung nói đúng!

JEBO Nhật Bản gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch Hà Nội, khẳng định ông Nguyễn Đức Chung nói đúng!

Tổ chức Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch UBND Hà Nội

Tổ chức Nhật Bản xin lỗi Chủ tịch UBND Hà Nội

Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói đúng và gửi lời xin lỗi

Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói đúng và gửi lời xin lỗi

Công nghệ xử lý sông Tô Lịch của Nhật Bản chưa thật sự phù hợp?

Công nghệ xử lý sông Tô Lịch của Nhật Bản chưa thật sự phù hợp?