Dự án Thịnh Gia Tower - Ruby Land: Cty Ngọc Điền sai phạm... khách cẩn trọng

Dự án Thịnh Gia Tower - Ruby Land: Cty Ngọc Điền sai phạm... khách cẩn trọng

Không chỉ bán nhà 'chui' tại dự án Thịnh Gia Tower, chủ đầu tư Ngọc Điền còn muốn đẩy khách hàng đã cọc...