Hải Phòng thanh tra việc thi cấp GPLX ô tô 'cấp tốc'

Hải Phòng thanh tra việc thi cấp GPLX ô tô 'cấp tốc'

Làm rõ việc học viên ở Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô 'thần tốc'

Làm rõ việc học viên ở Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô 'thần tốc'

Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra toàn diện vụ thi sát hạch lái xe ở 2 trung tâm Nam Triệu và Hoàng Phương

Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra toàn diện vụ thi sát hạch lái xe ở 2 trung tâm Nam Triệu và Hoàng Phương

Dân Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô được bao đậu 100%: Lập tổ công tác kiểm tra

Dân Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô được bao đậu 100%: Lập tổ công tác kiểm tra

Trung tâm sát hạch lái xe nói gì về việc 'bao đậu' thi giấy phép lái xe

Trung tâm sát hạch lái xe nói gì về việc 'bao đậu' thi giấy phép lái xe

Bất thường việc đồng bào Gia Lai ra Hải Phòng thi sát hạch GPLX

Bất thường việc đồng bào Gia Lai ra Hải Phòng thi sát hạch GPLX

Sở GTVT Gia Lai báo cáo vụ hàng chục người ra Hải Phòng thi bằng lái

Sở GTVT Gia Lai báo cáo vụ hàng chục người ra Hải Phòng thi bằng lái

Hải Phòng kiểm tra vụ không biết chữ đỗ bằng lái xe ôtô

Hải Phòng kiểm tra vụ không biết chữ đỗ bằng lái xe ôtô

Trung tâm Sát hạch lái xe Hoàng Phương nói gì về việc người không biết chữ thi GPLX 'bao đậu'?

Trung tâm Sát hạch lái xe Hoàng Phương nói gì về việc người không biết chữ thi GPLX 'bao đậu'?

2 tuần có giấy phép lái xe ở Hải Phòng: Kiểm tra 2 trung tâm sát hạch lái xe

2 tuần có giấy phép lái xe ở Hải Phòng: Kiểm tra 2 trung tâm sát hạch lái xe

Lập đoàn kiểm tra thông tin người Gia Lai ra Hải Phòng thi GPLX

Lập đoàn kiểm tra thông tin người Gia Lai ra Hải Phòng thi GPLX

Học lái ô-tô 'siêu tốc'?

Học lái ô-tô 'siêu tốc'?

Tổng cục Đường bộ VN vào cuộc vụ thi bằng lái ô tô 'cấp tốc' tại Hải Phòng

Tổng cục Đường bộ VN vào cuộc vụ thi bằng lái ô tô 'cấp tốc' tại Hải Phòng

Rà soát vụ gần 40 người Gia Lai thi bằng lái ô tô 'cấp tốc' tại Hải Phòng

Rà soát vụ gần 40 người Gia Lai thi bằng lái ô tô 'cấp tốc' tại Hải Phòng

Lạ lùng gần 40 người Gia Lai ra Hải Phòng... thi bằng lái ô tô

Lạ lùng gần 40 người Gia Lai ra Hải Phòng... thi bằng lái ô tô

Bất thường một xã ở Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái xe ô tô

Bất thường một xã ở Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái xe ô tô

Đến Hải Phòng thi bằng lái xe ôtô được 'bao đậu'?

Đến Hải Phòng thi bằng lái xe ôtô được 'bao đậu'?