Tăng độ khó thi sát hạch lái xe để giảm tai nạn giao thông

Tăng độ khó thi sát hạch lái xe để giảm tai nạn giao thông

Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra toàn diện vụ thi sát hạch lái xe ở 2 trung tâm Nam Triệu và Hoàng Phương

Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra toàn diện vụ thi sát hạch lái xe ở 2 trung tâm Nam Triệu và Hoàng Phương

Dân Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô được bao đậu 100%: Lập tổ công tác kiểm tra

Dân Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô được bao đậu 100%: Lập tổ công tác kiểm tra

Trung tâm Sát hạch lái xe Hoàng Phương nói gì về việc người không biết chữ thi GPLX 'bao đậu'?

Trung tâm Sát hạch lái xe Hoàng Phương nói gì về việc người không biết chữ thi GPLX 'bao đậu'?

Lập đoàn kiểm tra thông tin người Gia Lai ra Hải Phòng thi GPLX

Lập đoàn kiểm tra thông tin người Gia Lai ra Hải Phòng thi GPLX

Tổng cục Đường bộ VN vào cuộc vụ thi bằng lái ô tô 'cấp tốc' tại Hải Phòng

Tổng cục Đường bộ VN vào cuộc vụ thi bằng lái ô tô 'cấp tốc' tại Hải Phòng

Bất thường một xã ở Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái xe ô tô