Loạt cán bộ, công chức huyện Ia Grai (Gia Lai) sẽ bị xử lý

Loạt cán bộ, công chức huyện Ia Grai (Gia Lai) sẽ bị xử lý

Theo Kết luận thanh tra (KLTT) của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ...