CH Séc: Năm người thiệt mạng, tám người mất tích do nổ khí metan

CH Séc: Năm người thiệt mạng, tám người mất tích do nổ khí metan

Nhà điều hành mỏ than OKD cho biết, năm thợ mỏ thiệt mạng và tám thợ mỏ mất tích trong vụ nổ khí metan tại...