Đón Giáng sinh đặc biệt cùng Sun Symphony Orchestra

Đón Giáng sinh đặc biệt cùng Sun Symphony Orchestra

Chào mừng Mùa lễ hội' giống như một buổi chiếu lại những bộ phim nổi tiếng của mùa Giáng sinh, qua những...
'Tượng đài sống' của âm nhạc cổ điển thế giới đến Hà Nội

'Tượng đài sống' của âm nhạc cổ điển thế giới đến Hà Nội

Đồng hành cùng những tài năng trẻ, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời từng bước hiện thực hóa sứ mệnh đặt ra

Đồng hành cùng những tài năng trẻ, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời từng bước hiện thực hóa sứ mệnh đặt ra

Nhạc trưởng Ovilier Ochanine và danh cầm Iván Martin thăng hoa cùng Emperor Concerto

Nhạc trưởng Ovilier Ochanine và danh cầm Iván Martin thăng hoa cùng Emperor Concerto

Nghệ sĩ piano xuất sắc Tây Ban Nha trình diễn trong Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

Nghệ sĩ piano xuất sắc Tây Ban Nha trình diễn trong Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

Bắt đầu bán vé các chương trình hòa nhạc lớn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời

Bắt đầu bán vé các chương trình hòa nhạc lớn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời