Hơn 36.000 thí sinh TP.HCM tham gia thi Đánh giá năng lực

Hơn 36.000 thí sinh TP.HCM tham gia thi Đánh giá năng lực

Hơn 36.000 thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Hơn 36.000 thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

36.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM

36.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM

Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019

Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019

ĐHQG TPHCM công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực

ĐHQG Hồ Chí Minh công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực

ĐHQG TP HCM tăng chỉ tiêu từ kỳ thi đánh giá năng lực đến 40%