Á hậu Hoàng My tiết lộ chuyện bị dí súng đòi xem hộ chiếu ở Israel

Á hậu Hoàng My tiết lộ chuyện bị dí súng đòi xem hộ chiếu ở Israel

Trong khoảng thời gian ở Israel, Á hậu Hoàng My đã trải qua những ngày cô đơn, phải làm mọi thứ một mình và...