Cuộc chiến biên giới 1979 trong bộ phim xuất sắc của Đặng Nhật Minh

Cuộc chiến biên giới 1979 trong bộ phim xuất sắc của Đặng Nhật Minh

Takano Ishao: Sự thật và chân lý không chọn giờ cho chúng ta

Takano Ishao: Sự thật và chân lý không chọn giờ cho chúng ta

Quá khứ bi tráng, anh hùng

Quá khứ bi tráng, anh hùng

Hình ảnh cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc của phóng viên TTXVN

Hình ảnh cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc của phóng viên TTXVN

Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979

Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979

Lạng Sơn: Miền ký ức mãi còn thao thức

Lạng Sơn: Miền ký ức mãi còn thao thức

Hồi ức về Nhà báo nước ngoài duy nhất hi sinh trong chiến tranh biên giới 1979

Hồi ức về Nhà báo nước ngoài duy nhất hi sinh trong chiến tranh biên giới 1979

Ảnh tư liệu hiếm có về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Ảnh tư liệu hiếm có về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Hình ảnh hào hùng về Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 40 năm trước

Hình ảnh hào hùng về Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 40 năm trước

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệu

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệu