Xả súng ở Canada, ít nhất một người thiệt mạng

Xả súng ở Canada, ít nhất một người thiệt mạng

Một vụ xả súng vừa diễn ra ở thành phố Mississauga, vùng tự thị Peel, miền đông nam Canada, khiến ít nhất...