Vụ Chủ tịch quận Hoàng Mai dùng bằng thạc sỹ 'ma': Ai chịu trách nhiệm?

Vụ Chủ tịch quận Hoàng Mai dùng bằng thạc sỹ 'ma': Ai chịu trách nhiệm?

Bị tố dùng bằng thạc sỹ 'ma', Chủ tịch quận Hoàng Mai lên tiếng

Bị tố dùng bằng thạc sỹ 'ma', Chủ tịch quận Hoàng Mai lên tiếng

Hà Nội: Chủ tịch quận Hoàng Mai nói về việc bị tố dùng bằng thạc sĩ 'ma'

Hà Nội: Chủ tịch quận Hoàng Mai nói về việc bị tố dùng bằng thạc sĩ 'ma'

Chủ tịch quận Hoàng Mai lên tiếng về thông tin sử dụng bằng thạc sĩ 'ma'

Chủ tịch quận Hoàng Mai lên tiếng về thông tin sử dụng bằng thạc sĩ 'ma'

Chủ tịch quận Hoàng Mai lên tiếng về việc sử dụng bằng thạc sỹ không được công nhận

Chủ tịch quận Hoàng Mai lên tiếng về việc sử dụng bằng thạc sỹ không được công nhận

Chủ tịch quận ở Hà Nội công khai giải thích việc bị 'tố' dùng bằng 'ma'

Chủ tịch quận ở Hà Nội công khai giải thích việc bị 'tố' dùng bằng 'ma'