Xây dựng Chính phủ điện tử: cần xây dựng lòng tin với dân

Xây dựng Chính phủ điện tử: cần xây dựng lòng tin với dân

Cơ hội cho cách mạng số tại Việt Nam

Cơ hội cho cách mạng số tại Việt Nam

Chính phủ có thể vận hành bằng AI qua điểm giá trị xã hội

Chính phủ có thể vận hành bằng AI qua điểm giá trị xã hội

Công dân số sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm

Công dân số sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm

Điều quan trọng trong triển khai công nghệ số, kinh tế số là phải có niềm tin

Điều quan trọng trong triển khai công nghệ số, kinh tế số là phải có niềm tin

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Phát triển kết nối internet thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Phát triển kết nối internet thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

'Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ'

'Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ'

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Hệ sinh thái cho đổi mới và khởi nghiệp đang rất thuận lợi

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Hệ sinh thái cho đổi mới và khởi nghiệp đang rất thuận lợi

Hà Nội sẽ thử nghiệm công nghệ di động 5G trong năm 2019

Hà Nội sẽ thử nghiệm công nghệ di động 5G trong năm 2019

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

'Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ'

'Xã hội thông minh chỉ đạt được khi có những công dân thông minh, am hiểu công nghệ'

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp

Diễn đàn Internet Việt Nam 2019: Công nghệ số cho những điều tốt đẹp