Palmas Nguyễn: 'Ảo thuật là giấc mơ đẹp của đời tôi'

Palmas Nguyễn: 'Ảo thuật là giấc mơ đẹp của đời tôi'

Mãn nhãn những màn ảo thuật trong chương trình Giao lưu Ảo thuật Quốc tế 2019

Mãn nhãn những màn ảo thuật trong chương trình Giao lưu Ảo thuật Quốc tế 2019

Chương trình giao lưu ảo thuật Quốc tế: 'Sân chơi quy tụ nhiều anh tài'

Chương trình giao lưu ảo thuật Quốc tế: 'Sân chơi quy tụ nhiều anh tài'

Toàn cảnh khai mạc 'Chương trình giao lưu ảo thuật Quốc tế' tại Hồ Chí Minh

Toàn cảnh khai mạc 'Chương trình giao lưu ảo thuật Quốc tế' tại Hồ Chí Minh

Nhiều ảo thuật gia tề tựu tại chương trình Giao lưu ảo thuật quốc tế năm 2019

Nhiều ảo thuật gia tề tựu tại chương trình Giao lưu ảo thuật quốc tế năm 2019

Giao lưu ảo thuật quốc tế 2019

Giao lưu ảo thuật quốc tế 2019