Thương hiệu Việt 'thay lớp áo rồng' cùng tham vọng bay cao bốn bể

Thương hiệu Việt 'thay lớp áo rồng' cùng tham vọng bay cao bốn bể

Việc thay đổi nhận diện là bước quan trọng trong chiến lược xây dựng hình ảnh. Với Sabeco, thay lớp áo mới...
Biểu tượng Rồng của Bia Gài Gòn có từ bao giờ?

Biểu tượng Rồng của Bia Gài Gòn có từ bao giờ?

Sabeco khẳng định chất lượng quốc tế với giải vàng IBA 2019

Sabeco khẳng định chất lượng quốc tế với giải vàng IBA 2019

SABECO khẳng định chất lượng quốc tế với giải vàng International Brewing Awards 2019

SABECO khẳng định chất lượng quốc tế với giải vàng International Brewing Awards 2019

'Ông lớn' ngành bia khẳng định chất lượng vượt trội với giải vàng quốc tế

'Ông lớn' ngành bia khẳng định chất lượng vượt trội với giải vàng quốc tế

SABECO vinh dự đạt Huy chương vàng tại Giải thưởng Bia Quốc tế 2019

SABECO vinh dự đạt Huy chương vàng tại Giải thưởng Bia Quốc tế 2019

SABECO xuất sắc giành huy chương vàng tại giải thưởng Bia Quốc tế 2019