Samsung chi 13 tỷ USD cho phòng thí nghiệm bí mật

Samsung chi 13 tỷ USD cho phòng thí nghiệm bí mật

Bằng việc cho ra đời phòng thí nghiệm C-Lab, Samsung cho thấy nỗ lực tìm ra hướng đi mới để củng cố thêm vị...