Samsung và 2 thập kỷ phát triển các thành phố thông minh trên thế giới

Samsung và 2 thập kỷ phát triển các thành phố thông minh trên thế giới

Sau 2 thập kỷ, Samsung đã sở hữu hàng loạt giải pháp xây dựng các thành phố thông minh như quản lý từ xa,...