Việt Nam hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả động đất, sóng thần

Việt Nam hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả động đất, sóng thần

Việt Nam hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả động đất, sóng thần

Việt Nam hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả động đất, sóng thần

Indonesia tang thương vì động đất, sóng thần

Indonesia tang thương vì động đất, sóng thần

Điện thăm hỏi về trận động đất và sóng thần tại Indonesia

Điện thăm hỏi về trận động đất và sóng thần tại Indonesia

Điện thăm hỏi về trận động đất và sóng thần tại thành phố Palu, Indonesia

Điện thăm hỏi về trận động đất và sóng thần tại thành phố Palu, Indonesia

10 sinh viên Việt Nam đều an toàn trong thảm họa ở Indonesia

10 sinh viên Việt Nam đều an toàn trong thảm họa ở Indonesia

Phản ứng bất ngờ của hiệu trưởng trang phục diễu hành mẫu giáo Indonesia giống IS

Phản ứng bất ngờ của hiệu trưởng trang phục diễu hành mẫu giáo Indonesia giống IS