'Co-working space' là xu thế tất yếu

'Co-working space' là xu thế tất yếu

ICC Kajima chốt vị trí dự án khách sạn Wink Hotels thứ hai tại Đà Nẵng

ICC Kajima chốt vị trí dự án khách sạn Wink Hotels thứ hai tại Đà Nẵng

Wink Hotels chốt vị trí đắc địa tại Đà Nẵng cho dự án thứ ba

Wink Hotels chốt vị trí đắc địa tại Đà Nẵng cho dự án thứ ba

ICC Kajima sẽ xây dựng 2 khách sạn Wink Hotel tại Đà Nẵng và TP. HCM

ICC Kajima sẽ xây dựng 2 khách sạn Wink Hotel tại Đà Nẵng và TP. HCM

Indochina Capital mở rộng chuỗi khách sạn tầm trung

Indochina Capital mở rộng chuỗi khách sạn tầm trung

Wink Hotels – thương hiệu sang trọng đến Việt Nam

Wink Hotels – thương hiệu sang trọng đến Việt Nam

Wink Hotels – thương hiệu sang trọng đến Việt Nam

Wink Hotels – thương hiệu sang trọng đến Việt Nam

Việt Nam có thương hiệu khách sạn dành cho giới trẻ

Việt Nam có thương hiệu khách sạn dành cho giới trẻ