Khác biệt lớn giữa súng GK1 và GK3 Việt Nam chế tạo

Khác biệt lớn giữa súng GK1 và GK3 Việt Nam chế tạo

UAV Viettel chế tạo sánh ngang MQ-9 Reaper của Mỹ?

UAV Viettel chế tạo sánh ngang MQ-9 Reaper của Mỹ?

Báo Anh hé mở thông tin về UAV hiện đại của Việt Nam

Báo Anh hé mở thông tin về UAV hiện đại của Việt Nam

Cải tiến không ngờ trên súng trường GK3 Việt Nam chế tạo

Cải tiến không ngờ trên súng trường GK3 Việt Nam chế tạo

Việt Nam sản xuất và trang bị súng phóng lựu phóng loạt mà lục quân Mỹ đang trang bị

Việt Nam sản xuất và trang bị súng phóng lựu phóng loạt mà lục quân Mỹ đang trang bị

Súng bắn tỉa hạng nặng 12,7 sản xuất có thể xuyên ngọt xe bọc thép hạng nhẹ

Súng bắn tỉa hạng nặng 12,7 sản xuất có thể xuyên ngọt xe bọc thép hạng nhẹ

Thân Galil ACE nhưng nòng AKM, đây là mẫu súng 'lạ' nào của Việt Nam?

Thân Galil ACE nhưng nòng AKM, đây là mẫu súng 'lạ' nào của Việt Nam?

Bất ngờ, Việt Nam sản xuất khẩu súng trường nổi tiếng của Anh quốc

Bất ngờ, Việt Nam sản xuất khẩu súng trường nổi tiếng của Anh quốc

Việt Nam xúc tiến xuất khẩu tàu tên lửa Molniya 1241.8 tại Triển lãm Indo Defence 2018

Việt Nam xúc tiến xuất khẩu tàu tên lửa Molniya 1241.8 tại Triển lãm Indo Defence 2018

Việt Nam tự tin giới thiệu tàu tên lửa tự đóng tại Indonesia

Việt Nam tự tin giới thiệu tàu tên lửa tự đóng tại Indonesia

Súng tiểu liên do Việt Nam cải tiến tiệm cận tính năng với dòng AK thế hệ mới của Nga

Súng tiểu liên do Việt Nam cải tiến tiệm cận tính năng với dòng AK thế hệ mới của Nga

Soi dàn súng Việt Nam mang sang Indonesia triển lãm

Soi dàn súng Việt Nam mang sang Indonesia triển lãm

Triển lãm công nghiệp quốc phòng lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Triển lãm công nghiệp quốc phòng lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Vũ khí bộ binh hiện đại do Việt Nam chế tạo tại Triển lãm Indo Defence 2018

Vũ khí bộ binh hiện đại do Việt Nam chế tạo tại Triển lãm Indo Defence 2018