Tướng Ukraine kêu gọi sản xuất tên lửa phóng tới Moscow, Nga 'dội gáo nước lạnh'

Tướng Ukraine kêu gọi sản xuất tên lửa phóng tới Moscow, Nga 'dội gáo nước lạnh'

Tướng Ukraine muốn có tên lửa phóng tới Matxcơva, Nga phản ứng thế nào?

Tướng Ukraine muốn có tên lửa phóng tới Matxcơva, Nga phản ứng thế nào?

Hô hào chiếm Moscow, tướng Ukraine nói cần nhiều tên lửa

Hô hào chiếm Moscow, tướng Ukraine nói cần nhiều tên lửa

Tướng Ukraine kêu gọi phát triển tên lửa phóng tới Matxcơva và Saint Petersburg

Tướng Ukraine: Cần tên lửa phóng tới tận Moscow

Tướng Ukraine: Cần tên lửa phóng tới tận Moscow

Nga điều thêm tàu tuần tra chống phá hoại cầu Crimea

Nga điều thêm tàu tuần tra chống phá hoại cầu Crimea

Biện pháp nóng Nga bảo vệ cầu Kerch

Biện pháp nóng Nga bảo vệ cầu Kerch

Ukraine sợ Nga gài chất nổ trên tàu trả lại từ Crimea

Ukraine sợ Nga gài chất nổ trên tàu trả lại từ Crimea

Lý do tướng Ukraine sợ nhận tàu quân sự từ Crimea?

Lý do tướng Ukraine sợ nhận tàu quân sự từ Crimea?

Tướng Ukraine nghi ngờ Nga có âm mưu khi trả tàu quân sự ở Crimea

Tướng Ukraine nghi ngờ Nga có âm mưu khi trả tàu quân sự ở Crimea

Có dễ đánh sập cầu Crimea?

Có dễ đánh sập cầu Crimea?

Tướng Ukraine: Cầu Crimea dễ đánh sập, ai dám đánh?

Tướng Ukraine: Cầu Crimea dễ đánh sập, ai dám đánh?