Thu hút nhà đầu tư Nhật Bản

Thu hút nhà đầu tư Nhật Bản

Doanh nghiệp Nhật Bản đang đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, hỗ trợ, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ...