Đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo

Đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo

Điện gió vào 'tầm ngắm' của nhà đầu tư

Điện gió vào 'tầm ngắm' của nhà đầu tư

'Cánh đồng gió ngoài khơi' Kê Gà đang dần rõ hình hài

'Cánh đồng gió ngoài khơi' Kê Gà đang dần rõ hình hài

Cơ hội hút 12 tỷ USD vào điện gió

Cơ hội hút 12 tỷ USD vào điện gió

Dự án điện gió Kê Gà: Cần nghiên cứu và có lộ trình triển khai hợp lý

Dự án điện gió Kê Gà: Cần nghiên cứu và có lộ trình triển khai hợp lý

Dự án tỷ đô 'Điện gió ngoài khơi Kê Gà' có gì đặc biệt?

Dự án tỷ đô 'Điện gió ngoài khơi Kê Gà' có gì đặc biệt?

Đề xuất đầu tư gần 12 tỷ USD phát triển dự án điện gió Kê Gà

Đề xuất đầu tư gần 12 tỷ USD phát triển dự án điện gió Kê Gà

Đề xuất đầu tư gần 12 tỷ USD phát triển dự án điện gió Kê Gà

Đề xuất đầu tư gần 12 tỷ USD phát triển dự án điện gió Kê Gà

Phát triển trang trại điện gió 'Nước xanh'

Phát triển trang trại điện gió 'Nước xanh'