Người Việt đang cố tạo ra AI có trí tưởng tượng như não người

Người Việt đang cố tạo ra AI có trí tưởng tượng như não người

Chuyên gia AI của Google về đầu quân cho Apple

Chuyên gia AI của Google về đầu quân cho Apple

Chuyên gia AI đầu ngành của Google về Apple

Chuyên gia AI đầu ngành của Google về Apple

Apple lôi kéo chuyên gia AI hàng đầu của Google về đầu quân

Apple lôi kéo chuyên gia AI hàng đầu của Google về đầu quân

Dịch máy sẽ là tương lai của dịch thuật?

Dịch máy sẽ là tương lai của dịch thuật?

Deepfakes: Ai cũng có thể là nạn nhân phim khiêu dâm

Deepfakes: Ai cũng có thể là nạn nhân phim khiêu dâm

Những khuôn mặt vô cùng chân thật do trí tuệ nhân tạo làm ra khiến ai nấy đều khó tin

Bức tranh vẽ bởi trí tuệ nhân tạo được bán với giá 432.500 USD