Thêm một nghị sĩ rời Công đảng đối lập tại Anh

Thêm một nghị sĩ rời Công đảng đối lập tại Anh

Ngày 22/2, Công đảng đối lập tại Anh phải chứng kiến nghị sĩ thứ 9 rời bỏ đảng chỉ trong vòng một tuần. Đó...