Viện Đổi mới sáng tạo UEH kỷ niệm 5 năm hoạt động

Ngày 17/4, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của Viện Đổi mới sáng tạo UEH (UEH Institute of Innovation - UII).

Viện Đổi mới sáng tạo UEH thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao các nghiên cứu vào thực tiễn

Ngày 17/4, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của Viện Đổi mới sáng tạo UEH (UII).

Tiến sĩ ĐH Stanford: 'Chúng ta phải đổi mới sáng tạo hoặc là chết'

Tiến sĩ ĐH Stanford cho rằng tốc độ tiến bộ của công nghệ hiện nay ngày càng đáng kinh ngạc, chúng ta phải đổi mới sáng tạo hoặc là chết.

Kỷ niệm 5 năm hoạt động Viện Đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 17-4, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của Viện Đổi mới sáng tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động giải thưởng I-Star 2022

Ngày 16/3, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh phát động giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2022 (I-Star 2022).