Việt Nam sản xuất vắc-xin ngừa cúm mùa '3 trong 1' rẻ hơn 1/3 giá nhập

Việt Nam sản xuất vắc-xin ngừa cúm mùa '3 trong 1' rẻ hơn 1/3 giá nhập

Việt Nam sản xuất vaccine cúm mùa đạt tiêu chuẩn WHO, rẻ bằng 1/3 hàng nhập

Việt Nam sản xuất vaccine cúm mùa đạt tiêu chuẩn WHO, rẻ bằng 1/3 hàng nhập

Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa giá bằng 1/3 hàng nhập

Sản xuất thành công vaccine ngừa cúm mùa 'made in Việt Nam'

Sản xuất thành công vaccine ngừa cúm mùa 'made in Việt Nam'

Tin xã hội

Việt Nam công bố sản xuất được vaccine cúm mùa '3 trong 1' với giá bằng 1/3 hàng nhập

Việt Nam công bố sản xuất được vaccine cúm mùa '3 trong 1' với giá bằng 1/3 hàng nhập

Sắp có vaccine ngừa cúm mùa 3 trong 1 'made in Vietnam'

Việt Nam sản xuất vắc-xin ngừa cúm mùa '3 trong 1' rẻ 1/3 giá nhập

Việt Nam sản xuất vắc-xin ngừa cúm mùa '3 trong 1' rẻ 1/3 giá nhập